پاورپوینت ارتقا ء رشد وتکامل دردوره نوجوانی Adolescence

پاورپوینت ارتقا ء رشد وتکامل دردوره نوجوانی Adolescence

پاورپوینت ارتقا ء رشد وتکامل دردوره نوجوانی Adolescence

پاورپوینت ارتقا ء رشد وتکامل دردوره نوجوانی Adolescence

 

 

21اسلاید

 

ارتقا ء رشد وتکامل دردوره نوجوانی

 

 

فهرست

 

ارتقا رشد و تکامل در دوره نوجوانی

تکامل بیولوژی

رشد فیزیکی در جریان بلوغ

مشخصات طبیعی رشد

تکامل شناختی

پیدایش تفکر عملیات رسمی (پیاژه)

درک نوجوان از خویشتن

تغییرات در شناخت اجتماعی

سیستم ارزشی شخصی

تکامل اخلاقی

تکامل معنوی

 

 

 

Adolescence


خرید آنلاین