پاورپوینت خواص مکانیکی مواد

پاورپوینت خواص مکانیکی مواد

پاورپوینت خواص مکانیکی مواد

پاورپوینت خواص مکانیکی مواد

 

 

 

25اسلاید

 

سئوالاتی برای فکر کردن درباره :

تنش و کرنش : معنی این اصطلاحات چیست و چرا این اصطلاحات به جای بار و تغییرشکل بکار می روند؟

 

رفتار کشسان : در مواقعی که نیروها کوچک هستند ، تغییر شکل چگونه اتفاق می افتد ؟ مقدار کمینه تغییرشکل در کدام مواد رخ می دهد؟

 

رفتار مومسان : در کدام نقطه حرکت نابجایی ها موجب تغییر شکل دائمی می شود ؟ کدام مواد مقاومت بیشتری در مقابل تغییر شکل دائمی دارند ؟

 

چقرمگی و شکل پذیری : معنی این اصطلاحات چیست و ما چگونه می توانیم آن ها را اندازه بگیریم ؟

 

مواد سرامیکی : کدام تجهیزات و آزمون های مخصوص برای سرامیک ها ساخته شده است ؟

 

 آزمون کشش

مدول یانگ ( مدول الاستیسیته ) : این مدول شیب قسمت خطی نمودار تنش – کرنش است ، بطور معمول این مدول برای هر ماده مقدار مشخصی است ، یک عدد ثابت با مقدار شناخته شده .

استحکام تسلیم : استحکام تسلیم مقدار تنش در نقطه تسلیم است که با رسم مدول یانگ در درصد مشخصی از افست محاسبه شده است . (افست معمول: 0.2% )

 

 

 


خرید آنلاین