پاورپوینت تجهيزات نمونه برداري از گازها وبخارات

پاورپوینت تجهيزات نمونه برداري از گازها وبخارات

پاورپوینت تجهيزات نمونه برداري از گازها وبخارات

 

پاورپوینت تجهيزات نمونه برداري از گازها وبخارات

 

 

18اسلاید

 

فهرست

الف)ذرات   1.انواع ذرات

  1. رفتار ذرات
  2. اهداف و انواع نمونه برداري از ذرات
  3. تجهيزات نمونه برداري

2-گازها و بخارات

  1. تعريف
  2. اثرات و ويژگي ها
  3. اهداف و انواع نمونه برداري
  4. تجهيزات نمونه برداري

 طf


خرید آنلاین