شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزاي آن

شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزاي آن


شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزاي آن

شناخت موتور XU7 JP/L/Z و اجزاي آن

 

اين سيستم تركيب شده از :

 1. كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقه

2. باك بنزين

 1. پمپ بنزين برقي

4. رله دوبل

 1. فيلتر سوخت

6. انژكتور

 1. رگولاتور فشار بنزين

8. مجراي توزيع سوخت و مانيفولد هواي ورودي

 1. دريچه گاز

10. پتانسيومتر دريچه گاز

 1. استپ موتور
 2. سنسور فشار مانيفولدر
 3. سنسور دماي مايع سيستم خنك كننده موتور
 4. سنسور دور موتور
 5. كويل دوبل
 6. باتري
 7. سوئيچ اصلي
 8. لامپ عيب ياب سيستم سوخت رساني و جرقه
 9. كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب
 10. سنسور دماي هواي ورودي
 11. پيش گرم كن دريچه گاز
 12. سنسور سرعت خودرو
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

كنترل يونيت موتور (ECU) سيستم سوخت رساني و جرقه :

 

اين دستگاه عملكرد خود را بر مبناي بسسياري از اطلاعاتي كه از سنسورهاي مختلف دريافت مي دارد تنظيم مي كند و عمليات هاي زير را تحت كنترل قرار مي دهد .

محاسبه زمان و مراحل تنظيم پاشش :

- با تصحيح برنامه

- خود انطباقي

- موقعيت استارت زدن

- تصحيح ارتفاع ( ارتفاع محل كاركرد خودرو )

- قطع سوخت هنگام كاهش سرعت و اتصال مجدد

- تصحيح ولتاژ باتري

- تصحيح شرايط گذرا

محاسبه زمان جرقه در كويل دوبل :

- با تصحيح برنامه

- تصحيح ديناميكي

- كنترل ولتاژ كويل

عملكرد كنترل كننده هاي كمكي :

- پمپ بنزين برقي

- كمپرسور كولر ( سيستم تهويه )

- لامپ عيب ياب سيستم سوخت رساني و جرقه

- سرعت سنج

- محدوده سرعت موتور

استپ موتور در وضعيت هاي زير عمل مي كند :

- در مرحله راه اندازي

- در دور آرام

- كنترل كردن شرايط گذرا

100- بعد از خاموش كردن موتور ، ولتاژ به مدت 4 تا 5 ثانيه به استپ موتور داده مي شود.

 

سنسور فشار مانيفولد هواي ورودي :

اين سنسور بطور مداوم فشار دروني مانيفولد هواي ورودي را اندازه گيري ميكند و از نوع پيزو الكتريك مي باشد . ( يعني با تغييرات فشار ، مقدار مقاومت الكتريكي آن تغيير مي كند )

ولتاژ مثبت 5 ولت بوسيله ECU به اين سنسور اعمال مي شود و اين سنسور به ازاي هر فشاري ، يك ولتاژ متناسب به ECU بر مي گرداند .

اين اطلاعات به ECU اجازه مي دهد تا جريان تزريق را متناسب با وضعيت هاي مختلف موتور ، و با ارتفاعات مختلف وفق دهد .

همچنين اين اطلاعات براي تغيير آوانس هاي زمان جرقه به كار مي رود .

تصحيح ارتفاع :

مقدار مكش هوا در موتور نسبت به فشار اتمسفر تغيير مي كند و همچنين فشار اتمسفر به ارتفاع محل كاركرد خودرو بستگي دارد . سنسور فشار ، در داخل مانيفولد هوا قرار دارد كه تغييرات را محاسبه كرده و به تناسب آن زمان كنترل پاشش را تنظيم مي نمايد و بر اساس اين تنظيم بنزين تزريق مي كند . اين اندازه گيري هنگامي صورت مي گيرد كه موتور روشن و تحت بار زياد و در دور كم مي باشد .

سنسور فشار مانيفولد هواي ورودي ( 1312 ) در حالت سوئيچ باز و موتور روشن در حال كار مي باشد و اطلاعات فشار هواي ورودي را به ECU (1320) مي دهد . اين سنسور با 5VDC كار مي كند و اين ولتاژ را از طريق پايه 14 و سيم شماره 1355 از ECU ( 1320 ) دريافت مي كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنسور دور موتور :

سنسور دور موتور شامل يك پيچ است كه دور يك هسته مغناطيسي پيچيده شده است . هنگامي كه دنده هاي فلايويل در مقابل اين سنسور قرار مي گيرند ، تغييراتي در ميدان مغناطيسي حاصل شده و باعث توليد يك ولتاژ متناوب a. .c مي شود ، مه فركانس و دامنه اين ولتاژ متناسب با دور موتور RPM مي باشد . سنسور دور موتور روي پوسته كلاچ نصب شده كه در برابر 60 دنده فلايويل قرار دارد . دو عدد از دنده‌هاي فلايويل براي تشخيص TDC حذف شده اند . اين سنسور دور موتور را حس مي كند و يك سيگنال سينوسي مطابق با دور فلايويل به ECU از طريق سيم هاي 132 و 133 ارسال مي كند و از طريق

 

 

 

شامل ورد 16 ص

عکسها در سایت لود نشده اند که در تحقیق اصلی موجودند

خرید آنلاین