پاورپوینت مقدمات قارچ ها وساپروفیتهای پرستاری

پاورپوینت مقدمات قارچ ها وساپروفیتهای پرستاری

پاورپوینت مقدمات قارچ ها وساپروفیتهای پرستاری

پاورپوینت مقدمات قارچ ها وساپروفیتهای پرستاری

 

 

39اسلایدهمراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی میباشد

 

تفاوت قارچ با باكتري

1- قارچها يوكاريوت ولي باكتريها پروكاريوت
خرید آنلاین