پاورپوینت سوء رفتار با سالمندان و زنان

پاورپوینت سوء رفتار با سالمندان و زنان

پاورپوینت سوء رفتار با سالمندان و زنان

 

پاورپوینت سوء رفتار با سالمندان و زنان

 

 

15اسلاید

 

سوء رفتار با زنان

žتعریف : هتک حرمت فیزیکی شدید مکرر یا تعمد توسط مردی که ارتباط نزدیک با زن دارد.
خرید آنلاین