پاورپوینت آناتومی مهره ها توراکس اندام تحتانی

پاورپوینت آناتومی مهره ها توراکس اندام تحتانی

پاورپوینت آناتومی مهره ها توراکس اندام تحتانی

پاورپوینت آناتومی مهره ها توراکس اندام تحتانی

 

36اسلایدهمراه باتصویر

ستون مهره ایی vertebral column

۱- هفت مهره ی گردنی cervical = C1-C7 
خرید آنلاین